Anmeld skade

Her anmelder du en sygdom, lidelse eller skade, hvis du ønsker at bruge din sundhedsforsikring. Du skal blot svare på en række spørgsmål om, hvad du skal behandles for.

Bemærk vi kan ikke færdigbehandle din skadeanmeldelse før vi modtager en lægehenvisning.

Undtaget er dog ansøgning om behandling med kiropraktik, akupunktur, ergoterapi, fodterapi, massage eller zoneterapi, kræves der ikke lægehenvisning. Ligeledes kræver undersøgelse/behandling hos øjenlæge samt stressbehandling hos psykolog og akut psykologhjælp heller ikke lægehenvisning.

Det er muligt at vedhæfte henvisning efter indsendelse af anmeldelse.
 
Er skadelidte?